Object structure
Title:

Algorytm wyznaczania consensusu w sytuacji konfliktu wiedzy nieustrukturalizowanej w rozproszonych informatycznych systemach wspomagających zarządzanie

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Consensus determining algorithm in a situation of unstructured knowledge conflicts in distributed information management support systems

Creator:

Bytniewski, Andrzej ; Hernes, Marcin

Subject and Keywords:

wiedza nieustrukturalizowana ; konflikty wiedzy ; macierz częstości ; unstructured knowledge ; knowledge conflicts ; term frequency matrix ; consensus algorithms

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 153-164

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problematykę rozwiązywania konfliktów wiedzy nieustrukturalizowanej w systemach wspomagających zarządzanie. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę, że wiedza nieustrukturalizowana stanowi istotny element funkcjonowania organizacji, zwłaszcza w aspekcie jej konkurencyjności. Następnie scharakteryzowano źródła i istotę konfliktów wiedzy nieustrukturalizowanej gromadzonej w przedsiębiorstwach w postaci szeroko pojętych dokumentów tekstowych. W końcowej części artykułu, przyjmując reprezentację dokumentów tekstowych w postaci binarnej macierzy częstości słów, opracowano algorytm consensusu umożliwiający rozwiązywanie konfliktów wiedzy nieustrukturalizowanej, co stanowiło podstawowy cel artykułu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: