Obiekt

Tytuł: Uwagi o działaniu prawa jednej ceny na Londyńskiej Giełdzie Metali

Tytuł odmienny:

Does the law of one price apply to copper at the London Metal Exchange?

Autor:

Chylińska, Marta

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 130-139

Abstrakt:

W pracy sprawozdaje się wyniki badania nad działaniem prawa jednej ceny na Londyńskiej Giełdzie Metali. Zastosowano w tym celu model cost−of−carry. W jego estymacji i walidacji wykorzystano miesięczne szeregi czasowe logarytmów naturalnych cen kontraktów na miedź − natychmiastowego i terminowych o zapadalności 3, 15 oraz 27 miesięcy − z okresu styczeń 1998−grudzień 2011 r. Stwierdzono występowanie wspólnego wzorca zmienności stochastycznej ceny natychmiastowej oraz cen terminowych. Spready cenowe, tj. różnice pomiędzy ceną terminową a natychmiastową, okazały się mieć własności kointegrujące. Ze względu na ich strukturę autoregresyjną odzwierciedlają zmienną w czasie premię płynności (za ryzyko)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24967

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji