Object

Title: Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzystaniem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera

Title in english:

Relationship between foreign trade and GDP: VAR model and granger causality

Creator:

Pisarski, Marcin

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 103-116

Abstrakt:

W pracy podjęto temat analizy wpływu stopy wzrostu eksportu i stopy wzrostu importu na stopę wzrostu PKB. Wymieniono kanały, jakimi handel zagraniczny może oddziaływać na PKB, oraz za pomocą równania dochodu narodowego opisano teoretyczny wpływ handlu na PKB. Ukazano różnice w możliwościach wzrostu PKB między gospodarką zamkniętą a gospodarką otwartą na handel. Celem badawczym było udowodnienie przyczynowości pomiędzy stopami wzrostu handlu zagranicznego a stopą wzrostu PKB. Do osiągnięcia celu zastosowano model wektora autoregresji (VAR) oraz przyczynowość Grangera. Obiektem badań była gospodarka USA. Dowiedziono m.in., że eksport jest przyczyną (Grangera) PKB, a także że import i PKB wpływają (w sensie Grangera) na siebie wzajemnie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24965

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information