Object structure
Title:

Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie oceny spółek deweloperskich notowanych na GPW

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Multivariate comparative analysis as a tool to evaluate the development of companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Chrzanowska, Mariola ; Zielińska-Sitkiewicz, Monika

Subject and Keywords:

metoda Warda ; metoda k-średnich ; polskie spółki deweloperskie ; Ward’s method ; k-means method ; Polish developer companies

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 60-71

Abstrakt:

Różnorodność oraz mnogość informacji związanych z inwestycjami na giełdzie mogą powodować problemy z prawidłowym zrozumieniem analizowanych zjawisk. Kłopoty mogą mieć szczególnie drobni inwestorzy, którzy inwestują bezpośrednio w akcje spółek. Ocena kondycji finansowej tych przedsiębiorstw jest zatem bardzo istotna, stąd potrzeba wykorzystania metod, które uproszczą, a tym samym ułatwią analizy giełdowe. W pracy przedstawiono próbę zastosowania wybranych wskaźników finansowych do klasyfikacji 17 spółek deweloperskich notowanych na WGPW w grupy o zbliżonej kondycji ekonomicznej. W badaniu wykorzystano metodę Warda i metodę k−średnich. Analiza została przeprowadzona w okresie 2010−2012 i wykazała, że metoda Warda charakteryzuje się wyższą skutecznością w identyfikacji spółek deweloperskich o najsłabszej kondycji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: