Object

Title: Ocena stopnia zróżnicowania polskich regionów ze względu na formy wsparcia rolnictwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 285, s. 167-178

Similar

This page uses 'cookies'. More information