Object structure
Title:

Ryby i ich przetwórstwo w Polsce na początku XXI wieku

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Fish and their processing in Poland on the beginning of the XXI century

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

ryby ; przetwory ; pozyskiwanie ; obroty ; saldo

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 1 (12), s. 59-71

Abstrakt:

Celem opracowania było scharakteryzowanie unikalnych właściwości żywieniowych ryb i owoców morza, źródeł pozyskiwania i rozmiarów pochodzących z nich ryb, przetwórstwa ryb i wytwarzanych produktów rybnych, obrotów handlowych z zagranicą produktami rybnymi i uzyskiwanego salda. Opracowanie powstało z wykorzystaniem takich źródeł wiedzy, jak: publikacje naukowe zwarte i ciągłe, materiały statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz raporty Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zgromadzony materiał został opracowany i zinterpretowany za pomocą metody porównawczej (porównań) w formie wertykalnej i horyzontalnej oraz metody statystycznej. Pozyskane ryby z połowów i importu są przetwarzane w kraju głównie na produkty żywnościowe. Stwierdzono niskie spożycie ryb w Polsce, zmienne i zmniejszające się rozmiary ich pozyskiwania oraz ujemne saldo obrotów handlowych rybami i ich przetworami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2014.1.04

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 1 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: