Object structure
Title:

Produkcja i przetwórstwo warzyw w Polsce na początku XXI wieku

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Production and processing of vegetables in Poland atthe beginning of the XXI century

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

warzywa ; zbiór ; plon ; powierzchnia ; tendencje

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 1 (12), s. 43-58

Abstrakt:

Celem opracowania było ukazanie znaczenia warzyw dla konsumenta, rolnictwai kraju. W prawidłowym żywieniu człowieka znaczące miejsce zajmują warzywa, któresą bogatym źródłem licznych witamin, składników mineralnych i wielu cennych związków biologicznie czynnych. W rolnictwie warzywa dostarczają (2011 r.): 6,5% produkcji globalneji 6,8% produkcji towarowej. Ich produkcja podlega koncentracji; zmniejsza się liczba gospodarstw produkujących warzywa i wzrasta przeciętna powierzchnia uprawianych warzyww jednym gospodarstwie. Zmienia się powierzchnia uprawy warzyw w ogóle, w tym poszczególnych gatunków. Zmianie podlegają również plony – tendencja rosnąca oraz zbiory– zmienne tendencje bez wyraźnego kierunku. Warzywa i ich przetwory są przedmiotem wymiany handlowej z zagranicą ze zmiennym saldem. Dodatnie saldo występuje w obrotach z krajami UE-12 i WNP, ujemne zaś z krajami UE-15 i pozostałymi krajami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2014.1.03

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 1 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: