Object structure
Title:

Creation of software agents' society from the perspective of implementation companies. The advantages of their use, the problems of construction and unique features

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Żytniewski, Mariusz ; Sołtysik, Andrzej ; Kowal, Radosław

Subject and Keywords:

software agent societies ; knowledge management ; software agent ; agent programowy ; społeczności agentów programowych ; zarządzanie wiedzą

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 3 (29), s. 162-171

Abstrakt:

Różnorodność rozwiązań informatycznych wspierających działanie organizacji opartych na wiedzy skłania do podejmowania badań stosowalności w tym obszarze agentów programowych. Agenty programowe, dzięki zdefiniowanym mechanizmom reprezentacji wiedzy, pozwalają na propagowanie wiedzy między pracownikami danej organizacji, wspomagają także działania biznesowe, wspierając np. obsługę klienta, promowanie marki. W niniejszym artykule ukazano zagadnienia dotyczące przeprowadzanych wywiadów z firmami zajmującymi się wdrażaniem i projektowaniem takich rozwiązań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 3 (29)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: