Object structure
Title:

The n-optimality and inconsistency of knowledge postulates of consensus determining in decision support systems

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Sobieska-Karpińska, Jadwiga ; Hernes, Marcin

Subject and Keywords:

decision support system ; postulates of consensus ; knowledge conflicts ; systemy wspomagania decyzji ; postulaty wyznaczania consensusu ; konflikty wiedzy

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 3 (29), s. 152-161

Abstrakt:

W artykule omówiono problem zdefiniowania dodatkowych postulatów wyznaczania consensusu w systemach wspomagania decyzji. W pierwszej części scharakteryzowano stosowane dotychczas metody i postulaty wyznaczania consensusu. Następnie opracowano nowe postulaty, odnoszące się w szczególności do systemów wspomagania decyzji, a także zaprezentowano możliwości ich wykorzystania w rozwiązaniach praktycznych. Przedstawiono również funkcję consensusu spełniającą te postulaty. Wykorzystanie opracowanych postulatów może w konsekwencji mieć pozytywny wpływ na elastyczność procesu podejmowania decyzji, jak również ograniczyć poziom ryzyka związanego z tym procesem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 3 (29)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: