Object

Title: Consensus-based trading strategy in A-Trade system

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Korczak, Jerzy ; Hernes, Marcin ; Bac, Maciej

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 3 (29), s. 98-110

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano sposób opracowania strategii inwestycyjnej w systemie wieloagentowym A−Trader. System ten umożliwia wspomaganie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym. W tekście opisano zasady funkcjonowania systemu oraz scharakteryzowano jego główny component − Supervisor Agent, wykorzystujący w swojej strategii inwestowania metodę consensusu w celu obniżenia poziomu ryzyka inwestycyjnego. Metoda consensusu umożliwia koordynowanie funkcjonowania agentów oraz wyznaczanie, na podstawie decyzji wygenerowanych przez te agenty, ostatecznej decyzji prezentowanej następnie inwestorowi. Strategia ta została zweryfikowana z wykorzystaniem notowań rynku FOREX − pary USD/PLN. W końcowej części artykułu opisano rezultaty przeprowadzonych badań i kierunki rozwoju platformy A−Trader

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24492

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 3 (29)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information