Object structure

Title:

Model and implementation of a self-adaptive social navigation system for public information systems

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Ajanovski, Vangel V.

Subject and Keywords:

course management systems ; curricula recommendations ; social navigation ; modelowanie procesu nawigacji ; sieci społeczne ; uczelniany system informacyjny ; mechanizmy adaptacji

Description:

Informatyka Ekonomiczna= Business Informatics, 2013, Nr 3 (29), s. 9-29

Abstrakt:

W artykule przedstawiono model uogólnionego systemu nawigacji w publicznych systemach informacji, który umożliwia poprawę struktur i zawartości repozytoriów informacji poprzez samoorganizację opartą na mechanizmach nawigacji w sieciach społecznych. Podstawowym celem projektu jest opracowanie adaptacyjnego systemu nawigacyjnego. Model integruje pojęcia związane z nawigacją w sieciach społecznych, interakcją i adaptacją ze sprzężeniem zwrotnym. Model koncentruje się na elementach nawigacji w sieciach społecznych i wykorzystuje je w mechanizmie nawigacji, dostosowując go do indywidualnych użytkowników i otoczenia systemu. Wprowadzenie sprzężenia zwrotnego umożliwia rozszerzenie usprawnień w organizacji struktur informacyjnych. W artykule pokazano wykorzystanie tego modelu w uczelnianym systemie informacyjnym zarządzającym wyborem przez studentów przedmiotów z programu nauczania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 3 (29)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu