Object structure
Title:

Organizacja przepływów produktów roślinnych gospodarstw końskich

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Organization of plant products flow for horse farms

Creator:

Wincewicz-Bosy, Marta

Subject and Keywords:

gospodarstwo końskie ; biznes koński ; łańcuch dostaw ; pasze ; materiały wyściółkowe ; horse farm ; horse industry ; supply chain ; feed ; padding materials

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 134-150

Abstrakt:

Na podstawie badań empirycznych i literaturowych przedstawiono przepływy produktów roślinnych (pasz i wyściółek) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstw końskich i utrzymania koni w odpowiedniej kondycji. Przedstawione przepływy mają charakter modelowy (uniwersalne gospodarstwo końskie), nie uwzględniają specjalizacji wynikającej z różnych typów użytkowania koni. Ważnym elementem przedstawionych rozważań są łańcuchy dostaw, stanowiące elementy sieci biznesu końskiego. Zmienność ogniw poszczególnych łańcuchów jest konsekwencją tworzonych relacji oraz specyfiki analizowanego dobra

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: