Object

Title: Korzystanie przez studentów z usług gastronomicznych w kontekście stylów życia w świetle wybranych wyników badań ankietowych

Title in english:

Using foodservices by students in the context of accomplished lifestyles in the light of chosen survey results

Creator:

Mazurek-Łopacińska, Krystyna ; Sobocińska, Magdalena

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 86-98

Abstrakt:

Studenci stanowią ważną grupę docelową działań marketingowych prowadzonych przez różnego typu podmioty rynku, w tym przedsiębiorstwa usługowe. Jest to grupa, której zachowania są zróżnicowane m.in. ze względu na preferowane wartości i przyjmowane style życia. Zmiany w postawach i zachowaniach studentów należy postrzegać także w kontekście przemian zachodzących w obszarze szkolnictwa wyższego. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badania ankietowego zrealizowanego, w roku 2012 na próbie 382 studentów, na temat usług świadczonych przez punkty gastronomiczne zlokalizowane na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Szczególna uwaga poświęcona została motywacjom oraz kryteriom wyboru punktów świadczących usługi gastronomiczne, gdyż ich identyfikacja jest szczególnie interesująca z punktu widzenia rozpoznawania stylów życia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24468

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information