Object structure
Title:

Wycena kapitału ludzkiego - na przykładzie Grupy Kapitałowej Comarch S.A.

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Valuation of human capital on the example of Capital Group of Comarch Joint Stock Company

Creator:

Majchrowska, Gabriela ; Tomkiewicz, Kamil

Subject and Keywords:

Grupa Kapitałowa Comarch S.A. ; kapitał ludzki ; metoda finansowa ; wskaźnik kapitału ludzkiego ; Comarch SA ; human capital ; financial method ; indicators of human capital

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 73-85

Abstrakt:

Cel artykułu skupia się na wskaźnikach dotyczących wyceny kapitału ludzkiego. Obiektem badań, a zarazem odwołaniem się do praktycznego zastosowania wskaźników kapitału ludzkiego jest Grupa Kapitałowa Comarch S.A. W analizie zastosowano metodę finansową. Do analizy przekrojowej wyceny kapitału ludzkiego wykorzystano dane finansowe Grupy Kapitałowej Comarch S.A. znajdujące się w raportach rocznych. Na podstawie wybiórczej analizy wskaźnikowej scharakteryzowano Grupę Kapitałową Comarch S.A. pod względem inwestycji w kapitał ludzki. Badana grupa kapitałowa stara się inwestować w kapitał ludzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: