Object structure
Title:

Wiedza jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Knowledge as a key factor in the development of innovation of enterprises

Creator:

Haberla, Marcin ; Kuźmińska-Haberla, Aleksandra

Subject and Keywords:

wiedza ; innowacje ; innowacyjność ; zarządzanie wiedzą ; knowledge ; innovation ; knowledge management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Managemet Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 62-72

Abstrakt:

Współczesna gospodarka światowa określana jest mianem gospodarki opartej na wiedzy. Podstawą jej rozwoju stały się nowoczesne technologie, postęp naukowo− −techniczny czy innowacje. Wiedza ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego, decyduje też o konkurencyjności przedsiębiorstw. Bycie konkurencyjnym dla przedsiębiorstw oznacza zdolność do ciągłych innowacji, polepszania procesów produkcji, jakości produktów, zaspokajania potrzeb nabywców. Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznego podejścia do znaczenia wiedzy i jej zarządzania w zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: