Object structure
Title:

Wizerunek wewnętrzny w tworzeniu silnej marki kraju

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Role of internal image in creating strong nation brand

Creator:

Daszkiewicz, Magdalena

Subject and Keywords:

marka kraju ; wizerunek kraju ; wizerunek wewnętrzny ; wewnętrzny wizerunek kraju ; country brand ; country image ; internal image ; internal country image

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 51-61

Abstrakt:

Marka kraju to unikatowy zespół cech i elementów, które mogą zapewniać krajowi trwałe wyróżnienie i wpływać na jego możliwości rozwojowe. Celem opracowania jest ukazanie roli wizerunku wewnętrznego w tworzeniu silnej marki kraju. Autorka podejmuje problematykę związaną z wartością i siłą marki kraju. Opisuje istotę tożsamości i jej powiązania z wizerunkiem wewnętrznym. Podkreśla też rolę badań wizerunku kraju wśród mieszkańców i rezydentów. Przedstawia możliwości pomiaru wizerunku wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem technik opartych na swobodzie skojarzeń. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane wynikami badań eksploracyjnych dotyczących wewnętrznego wizerunku Polski

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: