Object structure
Title:

Procesy jako składnik potencjału organizacyjnego w doskonaleniu systemu zarządzania jakością

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Processes as an element of organisational potential in the improvement of the quality management system

Creator:

Brajer-Marczak, Renata

Subject and Keywords:

potencjał organizacyjny ; system zarządzania jakością ; doskonalenie systemu zarządzania jakością ; organizational potential ; quality management system ; improvement of the quality management system

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 22-35

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę zaprezentowania znaczenia procesów i zarządzania nimi w doskonaleniu systemu zarządzania jakością oraz w rozwoju organizacji. Wskazano na związek między doskonaleniem procesów a doskonaleniem systemu zarządzania jakością. Procesy przedstawiono jako składnik potencjału organizacyjnego nie w pełni wykorzystywany. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i wyników badań własnych przedstawiono problemy pojawiające się podczas doskonalenia procesów w praktyce. Wskazano na prace, jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać możliwości tkwiące w usprawnianiu procesów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: