Object structure

Title:

Selected problems of financial reporting under the Czech legislation and international financial reporting standards

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Wybrane zagadnienia sprawozdawczości księgowej w świetle czeskich przepisów prawa i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

Creator:

Malíková, Olga

Subject and Keywords:

financial reporting ; statement of financial position ; income statement ; valuation ; Czech legislation ; International Financial Reporting Standards (IFRS) ; sprawozdawczość finansowa ; bilans ; rachunek zysków i strat ; wycena ; czeskie przepisy o rachunkowości ; Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 97-114

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest porównanie uwarunkowań prawnych w zakresie prezentowania informacji księgowych według czeskiego ustawodawstwa oraz według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej części porównano podstawowe założenia w zakresie składania, opracowywania i publikowania sprawozdań finansowych w oparciu o czeskie przepisy o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości IFRS/IAS. Następnie dokonano analizy porównawczej bilansu. W ostatniej części porównano wymagania dotyczące treści i zakresu załącznika do sprawozdań finansowych. W zakończeniu artykułu przedstawiono najważniejsze różnice w sprawozdawczości finansowej w świetle czeskich przepisów prawa i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IFRS/IAS. Celem artykułu nie jest badanie i kwantyfikacja skutków odmiennego ujmowania poszczególnych pozycji księgowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu