Object structure
Title:

Financial reporting in the USA: use of the IFRS

Title in english:

Sprawozdawczość finansowa w USA: zastosowanie MSSF

Creator:

Brabec, Zdeněk

Subject and Keywords:

financial accounting ; financial statements ; IFRS ; U.S. GAAP ; rachunkowość finansowa ; sprawozdanie finansowe ; MSSF

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 23-36

Abstrakt:

Stany Zjednoczone Ameryki są mocarstwem gospodarczym, a ich rynek kapitałowy uważany jest za największy i najważniejszy w świecie. W celu efektywnego funkcjonowania tego rynku oraz zapewnienia ochrony inwestorów przedsiębiorstwa, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na amerykańskim rynku kapitałowym, mają obowiązek sporządzania swoich sprawozdań finansowych według jednolitego wzoru zrozumiałych i wymaganych ogólnoświatowych sprawozdań finansowych. Niniejszy artykuł poświęcony jest sprawozdawczości finansowej, która jest obowiązkowa dla przedsiębiorstw notowanych na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. W pierwszej kolejności opisano rozwój sprawozdawczości finansowanej, a następnie konwergencję pomiędzy MSSF i U.S. GAAP. Następnie dokonano analizy stosowania MSSF w USA oraz jego możliwego wpływu na amerykański rynek kapitałowy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: