Object structure

Title:

The influence of selected accounting factors of financing a business on the capital market

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Wpływ wybranych czynników księgowych na finansowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Creator:

Bartoňová, Markéta

Subject and Keywords:

international accounting standards ; capital market ; financing a business ; międzynarodowe standardy rachunkowości ; rynek kapitałowy ; finansowanie przedsiębiorstw

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 11-22

Abstrakt:

Sektor finansowy gospodarki znajdował się, i z powodu tzw. długiego kryzysu w Europejskiej Unii Walutowej, znajduje się od kilku lat w bardzo burzliwym okresie. Do sytuacji będących przyczyną takiego stanu rzeczy starają się odnosić eksperci z wielu dziedzin rynku finansowego. W niniejszym artykule opisano regulacje rynku kapitałowego funkcjonujące w ramach Unii Europejskiej, przy szczególnym uwzględnieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Standardy te powinny umożliwić unifikację sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie, ograniczając w ten sposób asymetrię informacyjną w celu zmniejszania ryzyka rynkowego, a tym samym podniesienia zaufania do rynku kapitałowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu