Show structure

Title:

Hierarchia motywów i form oszczędzania wśród gospodarstw domowych Opolszczyzny

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Hierarchy of motives and forms of saving among households in Opole Voivodeship

Creator:

Krasucka, Maja

Subject and Keywords:

gospodarstwo domowe ; motywy ; formy oszczędzania ; household ; themes ; forms of saving

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 163-177

Abstrakt:

W artykule, wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań, ukazano specyfikę oraz hierarchię zarówno celów, jak i form oszczędzania typowych dla gospodarstw domowych mieszczących się w województwie opolskim. Analizy tej dokonano, wychodząc z założenia, że reprezentowany przez gospodarstwo domowe model zarządzania finansami wpływa na występowanie różnic w preferencjach oszczędzania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu