Object structure
Title:

Podział zadań i kompetencji administracji rządowej i samorządowej w województwie w zdecentralizowanym systemie polityki regionalnej

Title in english:

Distribution of tasks between state and local administration in voivodeship in decentralized system of regional policy

Creator:

Gałecka, Małgorzata

Subject and Keywords:

polityka regionalna ; polityka interregionalna ; polityka intraregionalna ; administracja rządowa w terenie ; samorząd województwa ; regional policy ; interregional policy ; intraregional policy ; state and local administration in voivodeship

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 11-27

Abstrakt:

Polityka regionalna to całokształt oddziaływań władz publicznych (władz centralnych i regionalnych) na proces rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego regionów. Działania te powinny stanowić element łączący i koordynujący przedsięwzięcia sektorowe władz rządowych z tymi realizowanymi na poziomie regionalnym. Mimo wyposażenia organu wykonawczego samorządu województwa w wiele istotnych kompetencji, w województwie nie występuje równowaga władzy administracji publicznej. Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnych dotyczących podziału zadań z zakresu polityki interregionalnej oraz intraregionalnej w świetle takich zasad, jak subsydiarność w podziale zadań i kompetencji, decentralizacja władzy, równowaga w administracji publicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: