Object structure
Title:

Ocena metod oznaczania zawartości kwasu foliowego i folianów w sokach owocowych

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Evaluation of methods for the determination of folic acid and folate in fruit juices

Creator:

Gujska, Elżbieta ; Czarnowska, Marta ; Michalak, Joanna

Subject and Keywords:

kwas foliowy ; foliany ; fortyfikacja ; folic acid ; folate ; juices ; fortification

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 3 (10), s. 62-69

Abstrakt:

Celem pracy było oznaczenie kwasu foliowego i folianów w fortyfikowanych sokach owocowych oraz zbadanie możliwości skrócenia metody ich oznaczania. W badanych sokach stwierdzono o około 30% niższe zawartości kwasu foliowego niż deklarowane przez producentów. W doświadczeniu modelowym nie stwierdzono istotnego wpływu dodatku enzymów i ekstrakcji w temperaturze 100°C na wynik oznaczenia dodanego kwasu foliowego.Wynika z tego, że metodę oznaczenia kwasu foliowego można skrócić i pominąć etapy: ekstrakcji oraz hydrolizy. Etapy te miały natomiast istotny wpływ (α = 0,05) na wynik oznaczenia naturalnej formy folianów, tj. 5-metylotetrahydrofolianu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 3 (10)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: