Object structure
Title:

Porównanie zawartości kadmu i ołowiu w mleku różnych gatunków zwierząt

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Comparison of cadmium and lead content in milk of different animals species

Creator:

Bakuła, Sylwia ; Pietrzak-Fiećko, Renata ; Tońska, Elżbieta ; Gałgowska, Michalina ; Miciński, Jan

Subject and Keywords:

kadm ; ołów ; mleko ; cadmium ; lead ; milk

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 3 (10), s. 9-17

Abstrakt:

Celem badań było porównanie zawartości kadmu i ołowiu w mleku czterech gatunków zwierząt hodowlanych. Wybrane metale ciężkie oznaczono w 41 próbkach mleka:14 krowiego, 8 koziego, 5 owczego, 14 klaczy. Analizy wykonano za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej. Średnią zawartość kadmu oznaczono na poziomie: w mleku krowim – 0,0079 mg/kg, kozim – 0,0071 mg/kg, klaczy – 0,0066 mg/kg, owczym – 0,0050 mg/kg, natomiast ołowiu odpowiednio w mleku: klaczy – 0,0180 mg/kg, owczym – 0,0147 mg/kg, krowim – 0,0128 mg/kg, kozim – 0,0102 mg/kg. Statystycznie istotne różnice w zawartości Pb wykazano między mlekiem kozim i klaczy. Mleka krowie, kozie i owcze nie różniły się statystycznie istotnie między sobą pod względem zawartości ołowiu. Spośród przebadanych próbek mleka klaczy ok. 29% stanowiły próbki, w których poziom Pb był wyższy niż dopuszczalny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 3 (10)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: