Object structure
Title:

Przygraniczne sąsiedztwo (na przykładzie sąsiedztwa między województwem warmińsko-mazurskim i obwodem kaliningradzkim FR)

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Border neighborhood (on the example of the neighborhood between Warmia and Mazury Voivodeship and Kaliningrad region)

Creator:

Zabielska, Izabela ; Zielińska-Szczepkowska, Joanna

Subject and Keywords:

sąsiedztwo przygraniczne ; współpraca w ramach sąsiedztwa ; border neighborhood ; cooperation in the neighborhood

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 2 (23), s. 92-103

Abstrakt:

Artykuł dotyczy sąsiedztwa przygranicznego, będącego elementem rozwoju pogranicza polsko-rosyjskiego (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej). Sąsiedztwo jest interpretowane jako budowanie odpowiednich relacji między państwami i regionami, by w różnorodnych obszarach kształtowała się i rozwijała współpraca. Badania przeprowadzono w 2011 roku. W analizowanym okresie około 40% gmin miało nawiązaną współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach sąsiedztwa przygranicznego. Szacunki wskazały, że tylko ponad 30% z nich prowadziło aktywną współpracę. Gminy dostrzegały kolejno korzyści z sąsiedztwa przejawiające się we współpracy w turystyce przygranicznej i w rozwoju infrastruktury przygranicznej; we wzroście dochodów lokalnej społeczności, zwłaszcza przygranicznej, oraz w efektywniejszej ochronie środowiska naturalnego. Ponadto 36% ogółu wskazań potwierdziło dużo lepszy bądź lepszy wpływ sąsiedztwa na aktywizację społeczno-gospodarczą w gminie. Znalazło to odzwierciedlenie przede wszystkim w organizacji przedsięwzięć promocyjnych i tzw. targów pogranicznych, wspierających lokalną przedsiębiorczość; w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych przez lokalnych wytwórców; w kooperacji pomiędzy izbami przemysłowo-handlowymi; w aktywności organizacji pozarządowych oraz w staraniach o fundusze unijne na wspólne przedsięwzięcia. Wielopłaszczyznowa kooperacja między sąsiadującymi obszarami należącymi do odrębnych państw, a nawet systemów polityczno-ekonomicznych, niweluje problemy, jakie dzielą peryferyjnie położone regiony

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 2 (23)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: