Object structure
Title:

Development of research on DSS meta-design methodology

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Stanek, Stanisław ; Wartini-Twardowska, Jolanta

Subject and Keywords:

DSS ; DDM paradigm ; meta-design methodology ; software architecture ; case study approach ; SWD ; paradygmat DDM ; metodyka projektowania ; architektura oprogramowania ; studium przypadku

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28), s. 124-147

Abstrakt:

Podejście architekturalne wyznacza jedną ze ścieżek rozwoju, jakimi możepodążyć wprowadzona do dziedziny SWD przez Moore’a i Changa metodyka metaprojektowania.Większość rozważań nad architekturą SWD wychodzi od paradygmatu DDM (dane-dialog-modelowanie) (lub się do niego odnosi), sformułowanego przez Sprague’a i Carlsona.Badania prowadzone przez autorów w latach 80. XX wieku na rzecz kilku polskichprzedsiębiorstw wskazały na potrzebę poszerzenia tego paradygmatu. Proponowane przeznich rozwiązanie zmierza zatem do wzbogacenia metodyki metaprojektowania SWD. Celemartykułu jest też zaprezentowanie wyników autorskich badań nad rozwiązaniem, które odponad dziesięciolecia funkcjonuje w dużych przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: