Object structure
Title:

Specification of financial knowledge - the case of an Intelligent Dashboard for managers

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Korczak, Jerzy ; Dudycz, Helena ; Dyczkowski, Mirosław

Subject and Keywords:

financial knowledge ; ontology ; topic maps ; dashboard for managers ; wiedza finansowa ; ontologia ; mapy pojęć ; kokpit dla menedżerów

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28), s. 56-76

Abstrakt:

W artykule przedstawiono podejście do reprezentacji wiedzy finansowej zastosowane w tworzonym inteligentnym kokpicie dla menedżerów w projekcie InKoM. Dobór obszarów wiedzy koncentruje się na podstawowych pojęciach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami mikro, małymi i średnimi. W tym celu opracowano sześć ontologii opisujących obszary: system wczesnego ostrzegania, kompleksowy pomiar ryzyka, szacowanie Cash Flow at Risk, ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, rynków finansowych i ogólną wiedzę ekonomiczno-finansową. W artykule przedstawiono zastosowany w projekcie InKoM proces tworzenia ontologii, szczególnie koncentrując się na etapie zapisania jej w sposób formalny w edytorze Ontopia. Opis ten zilustrowano na przykładzie tworzenia ontologii Credit Scoring. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: