Title:

Prywatne ubezpieczenia jako źródło finansowania opieki zdrowotnej

Title in english:

Private health insurance as a source of health care financing

Creator:

Prędkiewicz, Paweł

Contributor:

Uchman, Jacek [ dr hab. prof. UE ]. Promotor

Subject and Keywords:

prywatne ubezpieczenie zdrowotne ; system zdrowia ; private health insurance ; health system

Description:

Obszarem badawczym podjętym w pracy był wpływ metod finansowania opieki zdrowotnej, a w szczególności prywatnych ubezpieczeń, na efektywność systemu zdrowia. Za główny cel przyjęto weryfikację stwierdzenia, że finansowanie polskiej opieki zdrowotnej przez prywatne ubezpieczenia jest korzystne z perspektywy efektywności systemu zdrowotnego. Rozprawa składa się z czterech części. Pierwszy rozdział Systemy finansowania opieki zdrowotnej zawiera definicje pojęć takich jak zdrowie, system zdrowia. W drugim rozdziale Prywatne ubezpieczenie zdrowotne opisano problemy z określeniem granic pomiędzy ubezpieczeniem prywatnym i publicznym, jak i zawarto opis rozwiązań dotyczących funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń w systemach zdrowotnych wybranych krajów. Następnie zaprezentowano zróżnicowanie uwarunkowań i cech produktu prywatnych ubezpieczeń. W trzeciej części rozprawy Prywatne ubezpieczenia a efektywność systemu zdrowia przedstawiono badania ilościowe analizujące wpływ znacznego wykorzystywania prywatnych ubezpieczeń w 10 krajach OECD na wybrane cechy systemu zdrowia. W ostatnim rozdziale Prywatne ubezpieczenia w polskim systemie zdrowia, zaprezentowano historie i obecny stan systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce oraz omówiono możliwe do realizacji warianty rozwoju polskich prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Nauk Ekonomicznych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Własność autora