Object structure
Title:

SMEs subsidies for innovation development in the field of electronic commerce

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Błaszczyk, Michał ; Popović, Milan

Subject and Keywords:

e-commerce ; European Union ; public funds ; innovative economy ; enterprise development ; gospodarka elektroniczna ; Unia Europejska ; rozwój przedsiębiorczości ; fundusze unijne ; innowacyjna gospodarka

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 1 (27), s. 9-21

Abstrakt:

W niniejszym opracowaniu autorzy zwrócili uwagę na Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Opisano wykorzystanie funduszy w latach 2008-2010 oraz oceniono innowacyjność i jakość projektów, w szczególności na przykładzie projektów związanych z e-dietetyką. Wyniki wskazują na konieczność bardziej racjonalnego zarządzania funduszami przeznaczonymi na projekty współfinansowane przez Unię Europejską. Ponadto autorzy wykazali punkt widzenia przedsiębiorstw-beneficjentów dotyczący utrzymania umowy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 1 (27)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: