Object structure
Title:

Ulga podatkowa na zakup nowych technologii jako szansa dla przedsiębiorcy

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Tax relief for the purchase of new technologies as a chance for an entrepreneur

Creator:

Zwierzyński, Roman

Subject and Keywords:

przedsiębiorca ; nowa technologia ; innowacja biznesowa ; ulga podatkowa ; entrepreneur ; new technology ; business innovation ; tax relief

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 135-143

Abstrakt:

Artykuł przybliża polskiemu przedsiębiorcy, działającemu w formie prawnej jako osoba fizyczna, warunki otrzymania ulgi podatkowej na zakup nowych technologii w aspekcie realizacji innowacyjnych projektów. Zostały w nim przedstawione determinanty prawne dotyczące ulgi oraz "mapa" polskich instytucji rządowych i naukowych pomocnych przedsiębiorcy w przygotowaniu i prowadzeniu projektów innowacyjnych. Celem artykułu jest wskazanie możliwości partycypacji państwa w kosztach innowacyjnych przedsięwzięć niewielkich, często jednoosobowych firm, co może zachęcić przedsiębiorców do analizy ewentualności skorzystania z ulgi technologicznej i rozwoju w kierunku gospodarki opartej na wiedzy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: