Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako metoda kształtowania relacji z interesariuszami

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Corporate social responsibility as a method of development of business relationship with stakeholders

Creator:

Ściborska-Kowalczyk, Izabela

Subject and Keywords:

corporate social responsibility ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; interesariusz ; small and medium-sized enterprises ; stakeholder

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 98-115

Abstrakt:

Celem prezentowanego artykułu jest określenie za pomocą badań empirycznych poziomu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w małych i średnich przedsiębiorstwach w stosunku do interesariuszy. W artykule zostały zastosowane studia literatury przedmiotu i wyniki badań ankietowych adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw z terenu obejmującego polską część Euroregionu Nysa. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostały podstawowe zagadnienia teoretyczne, m.in. zidentyfikowano najważniejszych interesariuszy przedsiębiorstwa, przedstawione zostały również zasady postępowania przedsiębiorstw wobec interesariuszy, opracowane w trakcie obrad Okrągłego Stołu z Caux. W drugiej części artykułu zaprezentowany został program badawczy społecznej odpowiedzialności małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do interesariuszy, jaki przeprowadziła autorka

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: