Object structure
Title:

Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Approach to work and professional career among representatives of generations X and Y - similarities and differences

Creator:

Smolbik-Jęczmień, Alicja

Subject and Keywords:

pokolenie X i Y ; podejście do pracy ; kariera zawodowa ; badania ; generations X and Y ; approach to work ; professional career ; research

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 89-97

Abstrakt:

Dużym wyzwaniem, przed jakim stają obecnie menedżerowie, jest pogodzenie funkcjonujących obok siebie różnych generacji pracowników. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych różnic w podejściu do pracy i kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y. W artykule zaprezentowano również wyniki badań pilotażowych dotyczące opinii pracowników dolnośląskich firm jako przedstawicieli pokolenia X oraz studentów V roku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu − pokolenia Y, a także wyniki badań innych autorów odnoszące się do tego zagadnienia. Artykuł oparty jest na studiach literaturowych oraz na badaniach ankietowych i wywiadach bezpośrednich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: