Object structure

Title:

Innowacyjność jako niezbędna cecha zwinnego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Innovation as a cruical feature of an agile company

Creator:

Sajdak, Maja

Subject and Keywords:

innowacyjność ; sprawność ; elastyczność ; przedsiębiorstwo zwinne ; innovation ; agility ; flexibility ; agile company

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 69-79

Abstrakt:

Artykuł ma charakter przeglądowo−studialny, skupia się na wpływie innowacyjności na koncepcję zwinnego przedsiębiorstwa. Część literaturowa pozwala na zapoznanie się z istotą koncepcji zwinności oraz z atrybutami zwinnego przedsiębiorstwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kompetencje zwinne, umożliwiające implementację zwinności w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa. Przegląd badań empirycznych wskazał na istotną rolę narzędzi umożliwiających przedsiębiorstwom wprowadzanie nowatorskich produktów oraz rozwiązań organizacyjnych umożliwiających szybszą, bardziej elastyczną i kompetentną reakcję na nieoczekiwane zmiany otoczenia. Wielu autorów podkreśla kluczową rolę możliwości IT oraz systemu informacyjnego, mających nieoceniony wpływ na innowacje produktowe i procesy innowacyjne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu