Object structure
Title:

Lody jako żywność funkcjonalna - badania konsumenckie

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Ice cream as a functional food - consumer research

Creator:

Śliwińska, Agata ; Lesiów, Tomasz

Subject and Keywords:

żywność funkcjonalna ; wartość odżywcza i zdrowotna lodów ; lody probiotyczne ; decyzje zakupowe ; functional food ; nutritional and health value of the ice cream ; probiotic ice cream ; purchasing decision

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 1 (8), s. 65-78

Abstrakt:

W pracy wyjaśniono pojęcie żywności funkcjonalnej oraz opisano walory żywieniowe i zdrowotne lodów. Omówiono propozycje nowoczesnych technologii w produkcji lodów probiotycznych. Badając kontekst sezonowości spożycia tego wyrobu, przeprowadzono badania ankietowe, na podstawie których wnioskowano o przesłankach decyzji zakupowych przez konsumentów lodów, stanie wiedzy nabywców dotyczącej ich wartości odżywczej i zdrowotnej oraz stopniu zainteresowania nową generacją tego artykułu spożywczego, tj. lodów probiotycznych zaliczanych do żywności funkcjonalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 1 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: