Object structure
Title:

Bottled waters as a source of minerals

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Engineering Sciences And Technologies

Creator:

Gątarska, Anna

Subject and Keywords:

bottled water ; minerals ; wody butelkowane ; związki mineralne

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 1 (8), s. 17-25

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy była ocena zawartości wybranych związków mineralnych w wodach butelkowanych (naturalnych wodach mineralnych i wodach źródlanych) oraz porównanie uzyskanych wyników z wartościami deklarowanymi przez producentów. Ocenie poddano dziewiętnaście wód butelkowanych dostępnych na rynku. W badanych produktach dokonano oceny zawartości takich makroelementów, jak: wapń, magnez, sód i potas. Zawartość makroelementów w postaci jonów w badanych próbkach wód butelkowanych oznaczono techniką płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej. Uzyskane wyniki badań wód butelkowanych występujących na rynku wskazują na duże zróżnicowanie w zawartości takich składników mineralnych, jak: wapń, magnez, sód, potas. Zróżnicowanie to stwierdzono nie tylko pośród różnych rodzajów naturalnych wód butelkowanych, lecz również w obrębie jednego rodzaju produktów. Ponadto oznaczone zawartości poszczególnych kationów znacznie się różnią od tych deklarowanych przez producenta. Największe niezgodności stwierdzono w przypadku zawartości jonów magnezu, gdzie w około 80% badanych próbek rzeczywista zawartość tych jonów była niezgodna z deklarowaną przez producenta. Uzyskane wyniki badań dają także cenne informacje konsumentom, którzy powinni być świadomi, że nie każda woda butelkowana jest jednakowo cennym źródłem oznaczanychzwiązków mineralnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 1 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: