Show structure

Title:

Recenzja książki Marzenny Anny Wersy "Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej"

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Economics

Creator:

Rymarczyk, Jan

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22), s. 147-149

Abstrakt:

Artykuł zawiera recenzję książki Marzenny Anny Weresy "Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej"

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

recenzja

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu