Object structure
Title:

Charakterystyka derywatów pogodowych wraz z opisem wykorzystania instrumentu w Polsce i na świecie

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Characteristics of weather derivatives, along with a description of use of the instrument in Poland and abroad

Creator:

Michalak, Dorota

Subject and Keywords:

ryzyko pogodowe ; derywaty pogodowe ; ubezpieczenia ; benchmarking ; weather risk ; weather derivatives ; insurance

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22), s. 73-85

Abstrakt:

Derywaty pogodowe są stosunkowo nowym instrumentem na rynku kapitałowym. W USA rynek pogodowych instrumentów pochodnych wyrósł z rynku energetyki. Oczywiście nie tylko firmom branży energetycznej towarzyszy ryzyko pogodowe. Coraz więcej firm z innych branż zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą zmienność warunków atmosferycznych. Firmy budowlane, turystyczne i rolnicze mogą również czerpać korzyści ze stosowania pogodowych instrumentów pochodnych. Dzięki derywatom pogodowym dostawcy produktów i usług są w stanie uchronić konsumentów od ryzyka pogodowego. Pogodowe instrumenty pochodne to kontrakty finansowe zawierane na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, które są oparte na indeksie pogody, głównie związanym z wysokością temperatury. Rynek pozagiełdowy to rynek kontraktów "szytych na miarę" dla konkretnych podmiotów gospodarczych. W związku z tym mechanizm i parametry rozliczenia danego kontraktu mogą przybierać dowolną formę. Głównym celem stosowania takich umów w przedsiębiorstwie jest zabezpieczenie przed stratami w czasie niekorzystnej pogody. Pogodowe instrumenty pochodne są umową pomiędzy dwiema stronami, określającą sposób płatności w zależności od zaistniałych warunków meteorologicznych w okresie obowiązywania umowy. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę pomiędzy ubezpieczeniami pogodowymi a derywatami pogodowymi. Derywaty pogodowe nie zastępują umów ubezpieczeniowych, istnieje szereg różnic między tymi dwoma instrumentami. Badanie benchmarkingu przedstawia analizę porównawczą stopnia wykorzystania derywatów pogodowych w poszczególnych krajach i określenie, jak na tle świata prezentuje się Polska

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: