Object structure

Title:

Podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktów na rynku

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Ensemble learning for symbolic data in product positioning

Creator:

Pełka, Marcin

Subject and Keywords:

klasyfikacja wielomodelowa ; analiza skupień danych symbolicznych ; pozycjonowanie produktów ; ensemble clustering ; cluster analysis of symbolic data ; product positioning

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 95-102

Abstrakt:

Pozycjonowanie produktów to szeroka gama działań przedsiębiorstwa, które mają na celu projektowanie oferty i wizerunku firmy. Celem tych działań jest zajęcie wyróżniającego się na tle konkurencji miejsca w świadomości rynku docelowego. Celem artykułu jest zaprezentowanie i zastosowanie podejścia wielomodelowego analizy danych symbolicznych w zagadnieniu klasyfikacji na potrzeby oceny pozycji produktów na rynku. W części empirycznej przedstawiono zastosowanie podejścia wielomodelowego danych symbolicznych bazującego na macierzy współwystąpień oraz metodzie bagging w analizie danych z rynku motoryzacyjnego. Obydwa podejścia dały porównywalne wyniki w sensie skorygowanego indeksu Randa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu