Object structure
Title:

Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinany czasu poszukiwania pracy

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Gender, age and education of the unemployed as the determinants of job searching time

Creator:

Bieszk-Stolorz, Beata ; Markowicz, Iwona

Subject and Keywords:

bezrobocie ; analiza przeżycia ; model proporcjonalnego hazardu Coxa ; unemployment ; survival analysis ; Cox's proportional hazard model

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 74-86

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu płci, wieku i wykształcenia bezrobotnych na czas poszukiwania pracy. Ze względu na specyfikę badanego zjawiska, a szczególnie na występowanie danych uciętych, do identyfikacji determinant oraz do zbadania siły ich wpływu na czas do podjęcia pracy wykorzystano model proporcjonalnego hazardu Coxa. Do modelu oprócz zmiennych niezależnych włączono ich iloczyny (interakcje), które umożliwiły wyznaczenie wzajemnego oddziaływania badanych zmiennych. Badaniem objęto 20 846 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i wyrejestrowanych w roku 2010. Jeżeli wyrejestrowanie nastąpiło z powodu innego niż znalezienie pracy, to taką obserwację uznano za uciętą.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: