Object structure

Title:

Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod WAP

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Evaluation of state and quality of higher education system using methods of multivariate statistical analysis

Creator:

Targaszewska, Marta

Subject and Keywords:

wielowymiarowa analiza porównawcza ; analiza skupień ; klasyczna analiza korespondencji ; jakość ; szkolnictwo wyższe ; multivariate statistical analysis ; cluster analysis ; corespondence analysis ; quality ; higher education

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 36-47

Abstrakt:

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki wielowymiarowej analizy porównawczej stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego w podziale na województwa w 2010 r. Za pomocą analizy skupień pogrupowano województwa w skupienia o podobnym stanie szkolnictwa wyższego. Z wykorzystaniem klasycznej analizy korespondencji podjęto również próbę sprawdzenia, którym skupieniom odpowiada najwyższa jakość, a więc najlepsze wyniki w rankingu, oraz jaki typ uczelni jest w nim najwyżej oceniany. Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu pakietu "Statistica ver. 9.0"

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu