Object structure
Title:

Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Statistical analysis of the educational avtivity of adults in Poland

Creator:

Grześkowiak, Alicja

Subject and Keywords:

analiza statystyczna ; kształcenie ustawiczne ; drzewa klasyfikacyjne ; statistical analysis ; continuous learning ; classification trees

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 22-35

Abstrakt:

Celem pracy jest ocena uczestnictwa w kształceniu ustawicznym osób dorosłych w Polsce. W analizie uwzględniono zaangażowanie edukacyjne Polaków w wieku 25-64 lat na trzech poziomach: krajowym, regionalnym i indywidualnym. Dane na szczeblu krajowym skonfrontowano z sytuacją w Europie, dane na poziomie wojewódzkim rozpatrzono w kontekście konkurencyjności regionów. Na poziomie indywidualnym zidentyfikowano za pomocą drzew klasyfikacyjnych główne czynniki decydujące o podejmowaniu kształcenia. Rezultaty analizy wskazują, że kształcenie ustawiczne w Polsce jest realizowane w niedostatecznym stopniu, występują w tym zakresie różnice regionalne, a głównym czynnikiem decydującym o podejmowaniu nauki jest poziom wykształcenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: