Object structure
Title:

System szkolnictwa wyższego a kapitał intelektualny regionu w wybranych krajach europejskich

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Higher education system vs. intellectual capital of the region, based on selected European countries

Creator:

Rószkiewicz, Małgorzata

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny ; system szkolnictwa wyższego ; analiza głównych składowych ; model regresji ; intellectual capital ; higher education system ; principal components analysis ; regression analysis

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 9-21

Abstrakt:

W opracowaniu dokonano analizy zależności poziomu kapitału intelektualnego względem cech systemu szkolnictwa wyższego dla wybranej grupy państw europejskich i na tym tle ukazano prawidłowości charakterystyczne dla Polski. Za podstawę przyjęto model kapitału intelektualnego oszacowany przez autorkę w ramach prac nad "Raportem o kapitale intelektualnym Polski" (www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip), wykorzystując dane dla 16 krajów europejskich. Uzyskane wyniki wskazują, że w ocenie porównawczej Polski na tle innych krajów europejskich jest wyraźnie widoczna znaczna dysproporcja między charakterystykami systemu szkolnictwa wyższego odnoszącymi się do jakości tego systemu oraz do skali jego funkcjonowania. Oznacza to, że rozwój polskiego systemu szkolnictwa wyższego ma przede wszystkim charakter ekstensywny, a za wzrostem jego skali nie idzie wzrost jakości jego funkcjonowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: