Object structure
Title:

An attempt at identification sources of variation in monthly net incomes among persons with tertiary education

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Próba identyfikacji źródeł zróżnicowania miesięcznego dochodu netto wśród osób z wykształceniem wyższym

Creator:

Targaszewska, Marta

Subject and Keywords:

analysis of variance ; ANOVA ; rate of return to education ; income ; higher education ; analiza wariancji ; stopa zwrotu z edukacji ; dochód ; wykształcenie wyższe

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 210-221

Abstrakt:

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań nad czynnikami różnicującymi wysokość miesięcznego dochodu netto w Polsce. Za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA w pierwszym kroku sprawdzono, czy poziom wykształcenia ma wpływ na osiągany dochód. Następnie zbadano, czy takie zmienne, jak: płeć, wiek, klasa miejscowości, region Polski, doświadczenie, ukończony kierunek studiów oraz wykonywany zawód, dodatkowo różnicują dochód osób z wykształceniem wyższym. Do analizy wykorzystano dane indywidualne Diagnozy Społecznej zabrane w 2009 r. Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą pakietu IBM SPSS STATISTICS 20

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: