Object structure
Title:

Comparative analysis of accuracy of selected methods of building of combined forecasts and meta-forecast

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Analiza porównawcza dokładności wybranych metod budowy prognoz kombinowanych i metaprognoz

Creator:

Perzyńska, Joanna

Subject and Keywords:

individual forecasts ; combined forecasts ; meta-forecasts ; forecasts errors ; forecasts weights ; prognozy indywidualne ; prognozy kombinowane ; metaprognozy ; wagi prognoz ; błędy prognoz

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 152-161

Abstrakt:

W artykule przedstawiono propozycję metody budowy metaprognoz jako średnich arytmetycznych prognoz kombinowanych wyznaczonych za pomocą różnych metod. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny, w którym prognozy (indywidualne, kombinowane oraz metaprognozy) wyznaczono dla zmiennej mikroekonomicznej wykazującej wahania sezonowe. Dokładność metaprognoz porównano z dokładnością ich składowych prognoz kombinowanych oraz prognoz indywidualnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły użyteczność metaprognoz. W większości przypadków były one obarczone niższymi błędami niż ich składowe prognozy kombinowane, okazały się one również bardziej trafne niż prognozy indywidualne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: