Object structure
Title:

Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Prognozowanie cen i zmienności na Rynku Dnia Następnego

Creator:

Ganczarek-Gamrot, Alicja

Subject and Keywords:

principal component analysis ; SARIMA model ; DCC model ; Value-at-Risk ; portfolio ; analiza głównych składowych (PCA) ; model SARIMA ; model DCC ; portfel

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 111-120

Abstrakt:

Celem pracy jest prognozowanie cen i zmienności cen na Rynku Dnia Następnego. Analizę przeprowadzono na portfelach zbudowanych z czterech spośród 24 kontraktów notowanych od 30.03.2009 do 28.10.2011 wyłonionych za pomocą analizy głównych składowych niezależnie na dwóch aukcjach. Stopy zwrotu opisano za pomocą modeli SARIMA uwzględniających autokorelację i sezonowość szeregów. Ryzyko zmiany ceny oszacowano w oparciu o wartości VaR z uwzględnieniem zmiennej w czasie warunkowej korelacji modelem DCC. Podsumowując wyniki, można stwierdzić, że zastosowane modele są dobrze dopasowane do szeregów z wybranego okresu badań, ponadto kontrakty na aukcji drugiej charakteryzują się wyższym ryzykiem zmiany ceny niż kontrakty aukcji pierwszej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: