Object

Title: Forecasting the critical points of stock market's indices using Log-Periodic Power Law

Title in english:

Prognozowanie punktów zwrotnych indeksów giełdowych przy użyciu funkcji log-periodycznej

Creator:

Korzeniowski, Piotr ; Kuropka, Ireneusz

Description:

Ekonometria = Econometrcis, 2013, Nr 1 (39), s. 100-110

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja funkcji log−periodycznej oraz próba oceny jej przydatności jako narzędzia prognozowania na rynkach finansowych. Przedstawiono jeden z możliwych sposobów szacowania parametrów tej funkcji oraz zbudowano sześć modeli na podstawie szeregów czasowych dwóch indeksów giełdowych DJIA oraz WIG20. Wyznaczone modele posłużyły do budowy prognoz załamania tych indeksów. Uzyskane rezultaty poddano ocenie za pomocą odchyleń między wartościami rozważanych indeksów, jakie zanotowano w przewidywanym i rzeczywistym czasie ich gwałtownej zmiany. Nie wszystkie prognozy były trafne. W trzech przypadkach otrzymane błędy względne były mniejsze niż 5%, oraz w trzech wyniosły ponad 15%

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24230

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information