Object

Title: Structural analysis of variation of electricity transmission marginal costs

Title in english:

Analiza strukturalna zmienności kosztów marginalnych przesyłu energii elektrycznej

Creator:

Namysłowska-Wilczyńska, Barbara ; Wilczyński, Artur

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 71-84

Abstrakt:

W artykule przedstawiono sposób budowy powierzchniowego modelu kosztów marginalnych przesyłu energii elektrycznej siecią 220 kV i 400 kV. Przeprowadzono analizę strukturalną zmienności tych kosztów. Zastosowano w tym celu funkcje wariogramu izotropowego i kierunkowego oraz sporządzono róże wariogramów. Opracowany model dobrze opisujący badane zjawisko, tj. zmienność obszarową i czasową kosztów marginalnych, ma duże walory aplikacyjne w sektorze elektroenergetycznym, szczególnie w sytuacji rozwijania mechanizmów rynkowych w obrocie energią elektryczną. Model ten umożliwił zaobserwowanie istniejących tendencji zróżnicowania kosztów, tj. kierunkowej i czasowej zmienności, co jest przydatne do tworzenia taryf przesyłowych energii elektrycznej, właściwie stymulujących postępowanie użytkowników sieci elektroenergetycznej − dostawców oraz konsumentów energii elektrycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24224

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

This page uses 'cookies'. More information