Object structure
Title:

Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje 2, 2008

Subject and Keywords:

architektura - historia ; architektura krajobrazu ; edukacja ekologiczna ; gospodarka wodna ; krajobraz - architektura ; krajobraz - woda ; oczyszczalnia - wód opadowych i dołowych ; oczyszczalnia hydrofitowa ; ogrodnictwo ozdobne ; park dworski ; planowanie przestrzenne ; rzeki - charakterystyka ; rzeki - doliny ; rzeki - koryto ; rzeki - pasy brzegowe ; rzeki - regulacja ; stawy wiejskie ; ścieżki dydaktyczne ; tereny miejskie - flora ; tereny rekreacyjne ; tereny zalewowe ; Warta - rzeka ; woda - krajobraz ; woda - pobór - prognozowanie ; woda - zanieczyszczenie ; woda - zaopatrzenie ; woda - zapotrzebowanie ; woda opadowa ; woda powierzchniowa ; zasoby wodne ; zbiorniki wodne ; zbiorowisko roślinne - doliny rzeczne ; zbiorowisko roślinne - oczyszczalnie hydrofitowe

Description:

Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje 19 ; Tekst w jęz. pol. i ang. ; streszcz. w jęz. ang. ; podpisy pod ryc. i tab. w jęz. pol. i ang.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Place of publication:

Wrocław

Date:

2008

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

<sygn. UP P 1988 III> ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

×

Citation

Citation style: