Object

Title: Zastosowanie delty 'wolnej od modelu' w hedingu opcyjnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we wrocławiu = Reserach Papers od Wrocław Uniwersity of Economics, 2012, Nr 254, s. 356-366

Similar

This page uses 'cookies'. More information