Object structure
Title:

Uwarunkowania, funkcje i znaczenie zamiejscowych ośrodków nauczania wrocławskich szkół wyższych przed 1989 r.

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Conditions, functions and importance of non-resident teaching centres of Wrocław higher education institutions before 1989

Creator:

Popiński, Krzysztof

Subject and Keywords:

szkolnictwo wyższe ; zamiejscowe ośrodki nauczania ; okres PRL ; deficyt i kształcenie regionalnych kadr ; higher education ; Wrocław ; non-resident teaching centres ; communist era ; deficit and training of regional staff

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6), s. 149-179

Abstrakt:

Częścią działalności uczelni wrocławskiego ośrodka szkolnictwa wyższego po 1945 r. stało się prowadzenie rozbudowanej sieci różnego rodzaju zamiejscowych ośrodków nauczania. Mimo wielu słabości wniosły one istotny wkład w rozwój społeczno-ekonomiczny i kulturalny Dolnego Śląska. Działania te podejmowano zgodnie z centralnymi wytycznymi, a także we współpracy z władzami i przedsiębiorstwami terenowymi. Poniższy tekst jest próbą przedstawienia okoliczności powołania i funkcjonowania zamiejscowych jednostek dydaktycznych wrocławskich uczelni, charakterystyki organizacyjnej tych placówek oraz oceny efektów ich działalności na tle ogólnopolskim.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: